“NÂNG CAO NGHIỆP VỤ” Huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động

 18/05/2024

Thực hiện kế hoạch số 13/KHPH-ANHUCO-CĐCS, ngày 26/3/2024 về “kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024” của Ban Tổng Giám đốc và BCH CĐCS Công ty. Ngày 18/5/2024, Công ty cổ phần An Hưng tổ chức lớp tập huấn về “An toàn vệ sinh lao động” cho 73 học viên là CBCNV Công ty.

Thực hiện kế hoạch số 13/KHPH-ANHUCO-CĐCS, ngày 26/3/2024 về “kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024” của Ban Tổng Giám đốc và BCH CĐCS Công ty. Ngày 18/5/2024, Công ty cổ phần An Hưng tổ chức lớp tập huấn về “An toàn vệ sinh lao động” cho 73 học viên là CBCNV Công ty.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về: quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các vị trí làm việc; phương pháp kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ đối với các loại MMTB, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt, thực hiện kiểm định MMTB, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật, chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Qua đó, nâng cao ý thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, giúp CBCNV trang bị kiến thức để chủ động phát hiện các vấn đề không phù hợp theo yêu cầu, đề xuất các phương án kiện toàn, sữa chữa, hoặc bổ sung nhằm đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn về ATVSLĐ.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên viết thu hoạch làm cơ sở để được cấp giấy chứng nhận về An toàn vệ sinh lao động.