Thành tích đạt được

 
                                     ĐƠN VỊ XUẤT SẮC TRONG PHÒNG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014
 
 
                 HUÂN CHƯƠNG HẠNG 2                                               HUÂN CHƯƠNG HẠNG 3
 
 
SAO VÀNG CHO CHẤT LƯỢNG                                            XUẤT SẮC VÀ UY TÍN KINH DOANH
 
 
 
                                 GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2015, 2018, 2021
 
 
              DOANH NHÂN VĂN HÓA                                                    DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU
 
 
      CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU VIỆT                                THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI NHẬP