Bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2024

 10/07/2024

Sáng ngày 06/7/2024, Thực hiện kế hoạch số 255/2024/ANHUCO, ngày 01/7/2024

Sáng ngày 06/7/2024, Thực hiện kế hoạch số 255/2024/ANHUCO, ngày 01/7/2024 về việc “Cử cán bộ, công nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2024” của Ban Tổng Giám đốc. Tham gia lớp có 145 CB-CNV, đội viên Đội PCCC-CNCH các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Công ty. Về tham dự và giảng dạy có Đồng chí Trung tá Huỳnh Khoa Trưởng, Đội phó Đội 3; Đồng chí Thiếu tá Vũ Đức Thiện, Cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an Tỉnh Phú Yên.

Các thành viên lớp đã được nghe Đồng chí Thiện trình bày phần lý thuyết tại hội trường Công ty và hướng dẫn phần thực hành tại sân kho Thành phầm An Thịnh 1, giải đáp các câu hỏi vướng mắc của lớp. Nhiều kiến thức mới được bổ sung, nhằm trang bị đầy đủ và kiện toàn về lý thuyết, khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo và sẵn sàng hoàn thành công tác PCCC-CNCH tại nơi đang công tác.