" />

Tin tức

XÍ NGHIỆP AN HƯNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CHỈ TIÊU THÁNG 1 NĂM 2019

Sáng ngày 20/02/2019, Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần An Hưng - Ông Bùi Xuân Khương – Phó Tổng giám đốc Công ty đã trao Quyết định khen thưởng cho tập thể CB.CNV

Sáng ngày 20/02/2019, Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần An Hưng - Ông Bùi Xuân Khương – Phó Tổng giám đốc Công ty đã trao Quyết định khen thưởng cho tập thể CB.CNV Xí nghiệp An Hưng vì đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch tháng 1/2019, với số tiền 42 triệu đồng. Đây là kết quả từ sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CB.CNV Xí nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm trong toàn Công ty.

       

                                                                                                                                     Tin và bài: Thu Hạ

Tin khác