HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2024 – NGHĨA CỬ CAO ĐẸP.

 08/06/2024

Sáng ngày 07/6/2024, thực hiện Kế hoạch số 50-KH/LĐLĐ, ngày 10/5/2024, của Liên đoàn Lao động Tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 07/6/2024, thực hiện Kế hoạch số 50-KH/LĐLĐ, ngày 10/5/2024, của Liên đoàn Lao động Tỉnh Phú Yên, về việc “tổ chức hiến máu tình nguyện”. BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB đã phát động toàn công ty, đăng ký tham gia, kết quả có 07 Đoàn viên tham gia, vượt 02 chỉ tiêu so với kế hoạch.

Với ý nghĩa “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các thành viên tham gia hoạt động này!

Được biết có rất nhiều Cán bộ, Đảng viên, Hội viên, Thanh niên sẵn sàng đăng ký và tham gia cho những đợt tiếp theo. Ngoài việc hăng say hoàn thành các chỉ tiêu thi đua sản xuất, các Hội, Đoàn thể đã kịp thời phát động nhiều phong trào mang tính nhân văn và ý nghĩa trong cuộc sống đến với từng CB-CNV trong toàn công ty.