Tin tức

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần An Hưng, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 97-KH/ĐTN, ngày 16/10/2021 của Ban Chấp hành Thành Đoàn Tuy Hòa về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027”; Hướng dẫn số 66-HD/TĐTN-TCKT, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên về việc “Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Ngày 24//4/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty cổ phần An Hưng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.


Đại hội Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027, đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 -2027.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội về phía Đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - UVTV thành đoàn Tuy Hòa; về phía lãnh đạo Đảng bộ, có đồng chí Bùi Thị Kim Soan- Phó Bí thư Đảng ủy,về phía công đoàn có đồng chí Phan Đình Hồng- Chủ tịch CĐCS và 33 đại biểu đại diện cho 133 đoàn viên, thanh niên công ty.


Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí trong Ban Chấp hành, đồng chí Dương Bình Nhân đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở công ty cổ phần An Hưng, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


                                                                                                                  Tin và ảnh: Nhân Dương

Tin khác