Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 2019


 
CHUYỀN TREO TẠI XÍ NGHIỆP AN THỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG
Với quy mô ngày càng mở rộng và nâng cao công nghệ, năng suất lao động. Xí nghiệp An Thịnh cần tuyển:
1. Công nhân chạy chuyền
- Lương sản phẩm + PC chuyên cần + PC tăng ca + PC chủ nhật (nếu có).Lương bình quân 6 triệu5 - 8 triệu trở lên
- Chế độ: Được đóng BHXH, thưởng tháng 13, lễ tết.
- Yêu cầu: biết may công nghiệp từ 2 loại máy.
2. Công nhân may
- Lương sản phẩm + PC chuyên cần + PC tăng ca + PC chủ nhật (nếu có). Lương bình quân 4 triệu 5 - 7 triệu trở lên
-- Chế độ: Được đóng BHXH, thưởng tháng 13, lễ tết.
- Yêu cầu: biết may hoặc chưa biết may công ty sẽ đào tạo
**** Mọi thông tin liên hệ:
Công ty Cổ phần An Hưng. Thôn Đông Phước, Hòa An.
Qua số điện thoại: Hằng - 0932 485 911 

Tin khác