Thursday 08,2016 new

Dệt may Việt Nam đón cơ hội từ những FTA thế hệ mới

Vượt lên những khó khăn về thị trường, sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia xuất khẩu dệt ...

Chi tiết

Thursday 08,2016 new

Ngành dệt may: Câu chuyện

Mặc dù đã từng được kỳ vọng tăng trưởng rất lớn, thế nhưng kể từ khi TPP chính thức được ...

Chi tiết

Thursday 08,2016 new

2016 và những thách thức ngổn ngang cho ngành dệt may

Which is considered one of the sectors to benefit the most when TPP goes into effect, but in front, the ...

Chi tiết