"/>

Tin tức

Hoạt động tháng công nhân năm 2019 tại CĐCS Công ty CP An Hưng

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-LĐLĐ ngày 26/3/2019 của Ban Thương vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức “Tháng Công nhân năm 2019”

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-LĐLĐ ngày 26/3/2019 của Ban Thương vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức “Tháng Công nhân năm 2019” với chủ đề: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và chỉ tiêu thực hiện ít nhất 01 hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân. BTV Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với BCHCĐCS tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho những đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại các xí nghiệp.
Sáng nay 11/5/2019, tạo cao điểm hoạt động của Tháng Công nhân 2019 trên cả nước, đồng chí Chủ tịch CĐCS đã đến các xí nghiệp sản xuất để cùng Ban Giám đốc các xí nghiệp thăm hỏi, hỗ trợ cho các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại các xí nghiệp chi nhánh của Công ty với tổng số tiền là 5.000.000 đồng.


 


    Trong ảnh: đồng chí Phan Đình Hồng, Chủ tịch CĐCS thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tại các xí nghiệp.
                                                                                          Tin và ảnh: Phan Đình Hồng, CĐCS An Hưng


Tin khác