Giới thiệu

Đơn vị trực thuộc

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 

- Văn phòng liên hệ: 231 Đại lộ, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

- Điện thoại: 057. 3838180 – 057. 3838228 – 057. 3838574 - 057.3889779  

- Email: tochuc@anhuco.com

I. Văn phòng Công ty.

PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ:


- Điện thoại: 057. 3889779 (máy lẻ 11).

- Email: tochuc@anhuco.com

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH:

- Điện thoại: 057. 3889779 (máy lẻ 21).Tin khác