Tin tức

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG, LÀN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 22/7/2019  của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Hôm nay, Ngày 16-5-2020, Công ty cổ phần An Hưng long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần An Hưng, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Đại hội được vinh dự đón tiếp đ/c: Huỳnh Ngọc Oánh - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT và các đ/c đại diện các Ban Thành ủy.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới, với 09 đồng chí có đủ đức, tài và có uy tín, năng lực công tác, gồm:
- Đ/c Bùi Xuân Khương
- Đ/c Bùi Thị Kim Soan
- Đ/c Phan Đình Hồng
- Đ/c Phạm Thị Hướng Dương
- Đ/c Trần Đình Thu Hạ
- Đ/c Phạm Thị Bích Chi
- Đ/c Nguyễn Thế Nhân
- Đ/c Nguyễn Quốc Toàn
- Đ/c Huỳnh Văn Thọ
Tại phiên họp BCH Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị đã bầu các chức danh: Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm UBKT. Kết quả như sau:
  1. Ban Thường vụ gồm 03 đ/c:
  • Đ/c Bùi Xuân Khương   – Bí thư Đảng ủy
  • Đ/c Bùi Thị Kim Soan   – Phó Bí thư Đảng ủy
  • Đ/c Phan Đình Hồng      – Ủy viên BTV
  1. Ủy ban kiểm tra gồm 03 đ/c:
  • Đ/c Phan Đình Hồng
  • Đ/c Trần Đình Thu Hạ
  • Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung
  1. Đ/c Phan Đình Hồng giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKTTin khác