Monday 02,2018

Tuyển dụng lao động năm 2018

Công ty Cổ phần An Hưng tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng năm 2018...

Chi tiết

Tuesday 08,2017

Thông tin tuyển dụng ứng viên tháng 8-2017

Công ty Cổ phần An Hưng tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng trong tháng 8/2017, làm việc tại VP ...

Chi tiết

Wednesday 06,2017

Tuyển dụng Công nhân may (06/2017)

Tuyển dụng Công nhân may từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017

Chi tiết