Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng ứng viên tháng 8-2017

Công ty Cổ phần An Hưng tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng trong tháng 8/2017, làm việc tại VP Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc...
NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 8-2017
SỐ NƠI LÀM VIỆC BỘ PHẬN VỊ TRÍ SL TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TÓM TẮT MTCV
1 CN TP. HCM CN TP. HCM Nhân viên giao nhận 1 Cao đẳng + Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP. HCM
+ Giao nhận chứng từ xuất- nhập khẫu
+ Theo dõi hàng xuất nhập khẩu, theo dõi thanh toán ngân hàng, nhận bill tại hãng tàu.
+ Theo dõi làm giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
2 VP Công ty Phòng KT- CN Nhân viên may mẫu 10 LĐ phổ thông, có tay nghề và kinh nghiệm 2 năm trở lên + Thực hiện may mãu đối (FPP, PP…) gửi khách hàng duyệt trước sản xuất, đảm bảo may sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
+ Chỉnh sửa sản phẩm may theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có) với sự hướng dẫn của tổ trưởng, tổ may mẫu, ghi lại những thay đổi, sự ăn khớp trong quá trình may mẫu.
+ Tham gia đề xuất, góp ý cải tiến quy trình kỹ thuật may mẫu với tổ trưởng đảm bảo công tác may mẫu đạt hiểu quả.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau do trưởng bộ phận phân công.
3 Phòng TC- NS Nhân viên đào tạo 3 Trung cấp + Đào tạo cho lao động chưa có tay nghề
+ Lập kế hoạch đào tạo cho công nhân có tay nghề yếu
+ Phối hợp với BQĐ đào tạo nâng cao cho công nhân
4 Phòng KT- CN Nhân viên kiểm tra rập mẫu 2 Cao đẳng + Nghiên cứu mẫu, phân tích cách lắp ráp sản phẩm
+ Kiểm tra khớp rập, điều chỉnh form rập theo bảng thông số
+ Theo dõi và điều chỉnh rập sau khi may mẫu, may pilot và trong quá trình sản xuất
5 Phòng KT- CN Nhân viên Quy trình công nghệ 2 Cao đẳng + Nghiên cứu mẫu, phân tích quy trình lắp ráp sản phẩm, phân tích độ phức tạp sản phẩm
+ Xây dựng quy trình công nghệ, dự trù máy móc thiết bị, cân đối chuyền
+ Khảo sát và phân tích năng suất thực tế chuyền may
6 Phòng KD Nhân viên theo dõi đơn hàng 1 Đại học + Theo dõi tiến độ thực hiện KHSX
+ Theo dõi đơn hàng CBSX, đã và đang SX
+ Theo dõi hợp đồng
7 Phòng Tự Kiểm Nhân viên 1 Đại học + Hoàn thành báo cáo kiểm hàng bàng tiếng anh
+ Kiểm tra chất lượng và thông số sản phẩm, phát hiện kịp thời các lỗi mắc phải, liệt kê, lưu ý và cảnh báo phân xưởng cản thiện, khắc phục.
+ Thực hiện quy trình kiểm hàng nội bộ và kiểm final
+ Kiểm tra tài liệu chuẩn bị trước khi final.
8 Phòng KT- CN Nhân viên cải tiến công nghệ 1 Trung cấp Nghiên cứu quy trình láp ráp cử gá lắp, MMTB để cải tiến thao tác
9 XN An Hưng Ban KT-CN Nhân viên Quy trình công nghệ 3 Cao đẳng + Xây dựng cẩm nang năng suất.
+ Nghiên cứu thiết lập bảng thời gian quy trình công nghệ
+ Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình công nghệ nhằm nâng cao sản xuất
10 Ban QLCL QC Inline 1 LĐ phổ thông Kiểm công đoạn may trong chuyền
11 XN An Phát Tổ QLCL QC Finish 3 LĐ phổ thông Kiểm hàng ra chuyền
13 Tổ KT- CN Nhân viên Quy trình công nghệ 1 Cao đẳng + Xây dựng cẩm nang năng suất.
+ Nghiên cứu thiết lập bảng thời gian quy trình công nghệ
+ Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình công nghệ nhằm nâng cao sản xuất
14 XN An Phú Tổ KT-CN Nhân viên Quy trình công nghệ 1 Cao đẳng + Xây dựng cẩm nang năng suất.
+ Nghiên cứu thiết lập bảng thời gian quy trình công nghệ
+ Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình công nghệ nhằm nâng cao sản xuất
15 XN An Thịnh Ban Cơ điện Nhân viên sửa chữa máy 4 Trung cấp + Sửa chữa máy may công nghiệp; hệ thống điện, máy nén khí
16 Ban QLCL QC NL 2 Trung cấp + Thực hiện kiểm tra chất lượng 100% vải trước khi sản xuất
17 QC Finish 2 LĐ phổ thông Kiểm hàng ra chuyền


Tin khác